Murphyho zákony o počítačích - 2.část

26. ledna 2010 v 20:01 | Benik3 |  Zábava

Murphyho zákony o počítačích - 1.část

Murphyho zákony o počítačích - 3.část


ZÁKONY OPERAČNÍHO SYSTÉMU WINDOWS


Dialektika pojmu
Slovem OPERAČNÍ je zdůrazněna skutečnost, že práce s Windows se podobá těžké operaci bez umrtvení.
Slovo SYSTEM bylo pravděpodobně zvoleno zcela náhodně; zrovna tak mohlo být použito slovo Chaos.
Slovo WINDOWS charakterizuje vlastnost systému ničit počítačová data. Vychází ze slangového výrazu pro ztrátu paměti - mít okno.

Formerovo upřesnění
Zvláště pokud se hlásí na místo programátora.

Zákon dr. Scanta
Operační systém Windows má tím více závažných nedostatků, čím novější je to verze.

První upřesnění Scantova zákona
Nejnižší možný počet chyb operačního systému Windows je typové označení krát deset.

Scantova tabulka výpočtu chyb
Windows 95 - 950
Windows 98 - 980
Windows 2000 - 20 000

Zákon posloupnosti vývoje
Počítač, pracující s operačním systémem Windows 3.1, není představitelem posledních dynamických trendů ve výpočetní technice.

Oubvornův zákon
Odhalíte-li v počítači Windows 3.1, můžete si být jisti, že s ním nepracuje odborník.

Formerův dodatek pro zaměstnavatele
Pokud se vám při přijímacím pohovoru pracovník pochlubí, že dokáže pracovat s Windows 3.1, vyhoďte ho.

Faultyho dodatek
Plus mínus tisíc.

Zákon preventivní
Chcete-li si uchovat duševní svěžest, spokojte se s pohledem na zabalené CD s originální verzí operačního systému Windows.

Lushův dodatek preventivního zákona
Zabalené CD s originální verzí systému Windows vám neublíží, pokud vám nespadne z velké výšky na temeno hlavy.

Varování prof. Serfa
Ve chvíli, kdy vložíte CD s operačním systémem Windows do mechaniky vašeho počítače, spouštíte simulátor pekla.

Fiendův dovětek
Pro uživatele operačního systému Windows je skutečné peklo s ďábly, sírou a rozžhavenými vidlemi výběrovou podnikovou rekreací na Havajských ostrovech.

Zákon chybových hlášení
Oznámí-li vám Windows neznámou systémovou chybu, můžete si být jisti, že ji nedokážete odstranit.

Mendův dodatek
Neznámé systémové chyby nedokáže odstranit nikdo, ani sami tvůrci Windows.

Mendova teorie
Neznámé systémové chyby jsou mnohem méně nebezpečné, než chyby označené číslem. Prozradí-li vám Windows, že došlo k chybě číslo 4587778, neprodleně opusťte místnost a vyhledejte nejbližší protiatomový krvt.

Treatovo upřesnění
Prakticky kterákoli chyba označená číslem může znamenat zahájení nukleární války.

Struggleův dodatek
Bohužel nikdo neví, která to přesně je.

Prankova teorie
Stoupající počet chyb v operačním systému Windows je způsoben stoupajícím smyslem jeho tvůrců pro černý humor.

Rozvinutí Prankovy teorie dr. Foolem
Práce na operačním systému Windows je pravděpodobně součástí terapie při léčení psychických poruch.

Jerkův povzdech
Její následky jsou ovšem nesrovnatelně tragičtější, než kdyby se blázni nechali volně pobíhat.

Zákon diferenciační
Windows zná jen dva druhy chyb.
-První druh chyb:
Chyby, které nic neznamenají. Chybového hlášení se zbavíte stisknutím libovolné klávesy.
-Druhý druh chyb:
Chyby, které vám trvale znemožní další práci ve Windows, popřípadě zničí celý počítač.

Blunderův dodatek k diferenciačnímu zákonu
Rozlišit oba druhy chyb nelze, dokud nestisk-nete libovolnou klávesu.

Druhý Blunderův dodatek
Pravděpodobnost, že bude váš počítač nadále fungovat, je vždy 1:1.

Flawův dodatek k Blunderovým dodatkům
Pravděpodobnost, že bude váš počítač po stisknutí libovolné klávesy nadále fungovat je ovšem vždy nižší než pravděpodobnost, že budete zvolen papežem římskokatolické církve.

Zákon onomatopoetický
Volba názvu operačního systému "Windows" není rozhodně samoúčelná - naznačuje, že při práci s ním budete mít sto chutí jej vyhodit z okna.

Tumpův dodatek
V krajním případě budete mít chut skočit z okna sám.

Assholeův zákon
Nikdy se vám nepodaří potkat náhodou v supermarketu v oddělení kořenové zeleniny Billa Gatese, abyste jej mohl nakopat do zadku.


ZÁKONY PRÁCE S PROGRAMEM MICROSOFT WORD


Schifrovo varování
Slovo Výsměch, které autoři skryli do názvu programu dešifrujete zpravidla až na psychiatrickém oddělení.

Schriftův zákon
Čím rychleji píšete, tím častěji se vám podaří stisknout omylem klávesu, která vám celý text vymaže.

Schriftův dodatek
Totéž platí i pro pomalé psaní s tím rozdílem, že množství smazaného textu je podstatně menší

Tailův dodatek
Klávesu, která maže celý text, stisknete minimálně jednou, a to těsně před tím, než napíšete poslední tečku za hotový dokument.

Třetí Tailův dodatek
Klávesa "Delete" to většinou není.

Zákon okázalosti
Většinu funkcí, které nabízí program Microsoft Word, nebudete nikdy potřebovat.

Ruleův dodatek
Budete-li je potřebovat, nenaučíte se je bezpečně ovládat.

Staunchův dodatek
Funkce, které nepotřebujete nebo nedokážete ovládat jsou bezpečnější než funkce, které běžně používáte.

Zákon ing. Naughta
Žádná funkce ovšem není zcela bezpečná.

Zákon náhodného stisku
Ani prosté stisknutí klávesy s písmenem "A" nezaručuje, že se vám na obrazovce objeví písmeno "A" a nikoli chybové hlášení.

Worstův dodatek
Nebo něco horšího.

Foulův dodatek
Kupodivu zná mnoho slov, které slovník spisovné češtiny nezná.

Wichtigův zákon
Ve chvíli, kdy omylem smažete celý text nebo aspoň jeho důležitou část, tlačítko "Zpět" vám nepomůže.

Backwardův dodatek
Tlačítko "Zpět" funguje jen tehdy, může-li vrátit chybu.

Spillův zákon
Spadne-li vám během práce s programem Microsoft Word počítač, neuložený dokument považujte za navždy ztracený.

Presumpční zákon
Pokusíte-li se otevřít WRL soubor, který považujete za hledaný dokument, spustíte virus.

Zákon dr. Dropa
Nespustíte-li virus, minimálně vám spadne počítač.

Loserův zákon
WRL soubor se vám většinou nepodaří otevřít.

Dodatek doc. Zera
Podaří-li se vám jej otevřít, nic v něm nenajdete.


ZÁKONY POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY


Základní tiskový zákon
Co můžete napsat rukou, napište rukou.

Remingtonův dodatek
Co nemůžete napsat rukou, napište na psacím stroji.

Nihilův recyklační zákon
Počítačový tisk je rychlý, levný a efektivní způsob, jak z kvalitního papíru udělat cennou surovinu.

Needův zákon finálního produktu
Čím důležitější text potřebujete vytisknout, tím zmuchlanější papír vyjde z vaší tiskárny. Vyjde li z tiskárny nepoškozený papír, znehodnotíte ho po přečtení sami.

Rissův dodatek
Co nestačí zmuchlat, dá se roztrhat.

Needův dodatek
Velmi důležitý text se vám nevytiskne správně nikdy.

Zákon dr. Tanta
Dopis pro tetičku se vám vytiskne vždy správně.

Dodatek paní Tanteové
Zvlášť pokud jej tisknete v zaměstnání a šéf vám nepozorovaně dýchá za krk.

Terminační zákon
Potřebujete-li nutně vytisknout 100 listů, na 99 listě dojde tiskárně toner.

Filingův prvý dodatek
Náhradní toner k dispozici samozřejmě mít nebudete.

Filingův druhý dodatek
Ve všech prodejnách, kde tonery prodávají, budou mít už zavřeno.

Filingův třetí dodatek
Nebudou-li mít zavřeno, nebudete mít k dispozici dostatek peněz.

Filingův zoufalý dodatek
Seženete-li zázrakem na poslední chvíli toner, doma po návratu zjistíte, že vaše tiskárna je inkoustová. Filingova pravidla platí s obměnami pro všechny druhy tiskáren.

Lastovo pravidlo
Máte-li poslední papír, nikdy se vám nepodaří umístit požadovaný text přesně na jednu stránku.

Rowův dodatek
Vždycky vám přeteče přesně jeden řádek.

Facetův zákon
Případné chyby v dokumentu zjistíte teprve poté, co jste jej vytiskli.

Missův dodatek
Na druhý tisk už nemáte dostatek papíru.

Zákon dr. Deeda
Nejzávažnější chyby v dokumentu zjistíte poté, co originál leží na stole vašeho nadřízeného.

Deedův povzdech
Kancelář vašeho nadřízeného už je v takovém případě uzamčená.

Schliesselovo upřesnění
Od kanceláře vašeho nadřízeného pochopitelně nemáte klíče.

Haspovo upřesnění
Kancelářskou svorkou zámek na dveřích kanceláře neotevřete.

Latchův povzdech
Bytoví zloději, kteří by dokázali zámek otevřít, nejsou v telefonním seznamu.

Lockův deformační zákon
Vzpříčí-li se v tiskárně papír, nedostanete ho ven, aniž byste předtím nerozmontoval celou tiskárnu.

Sysifův zákon
Pokusíte-li se vyrvat papír za pomoci hrubé síly, odstraníte pouze část vzpříčeného papíru.

Lockův demontážní zákon
Pro odstranění zbytku vzpříčeného papíru musíte rozmontovat celou tiskárnu.

Pressův zákon
Při rozmontování tiskárny z ní vypadne součástka, která je pro její chod nezbytná.

Zákon prof. Kleina
Tato součástka je většinou tak malá, že ji na zemi nenajdete.

Kleinův dodatek
Pokud ji najdete, nedokážete ji nikdy vrátit zpět na původní místo.

Gnomův dodatek
Rozhodně ne celou.

Zákon barevného spektra
Před koupí barevné tiskárny nezapomínejte na to, že černá je také barva.

Blackovo upřesnění
Žádná jiná barva totiž z vaší tiskárny nevyleze.

Zákon odchylky
Pokud vaše barevná tiskárna tiskne i jinou barvou než je černá, nestane se, aby barvy na papíře, který z tiskárny vyjmete, odpovídaly barvám, které vidíte na monitoru.

Tintův nuanční dodatek
Rozdíl není jen v odstínu. Tiskárna vám vytiskne barvy zcela odlišné od těch, které by na papíře měly být.

Tabulka nejčatějších barevných deformací
zadaná barva výsledná barva
červená černá
modrá černá
zelená černá
žlutá černá
bílá černá
černá bílá

Endeův zákon
V barevné tiskárně dojde jako první vždy ta barva, kterou nejvíce potřebujete.

Dodatek ing. Schlusse
A to i tehdy, když jste ji předtím vlastně vůbec nepoužíval.

Zákon spektrální
V každé tiskárně je nejpoužívanější barvou černá - do té chvíle, než budete potřebovat tisknout modře.

Zákon přímé úměry
Čím dražší tiskárna, tím složitější je její obsluha.

Shadeův zákon přímé úměry
Čím složitější je obsluha tiskárny, tím méně je napsáno v manuálu.

Proporcionální zákon
Cím levnější tiskárna, tím dražší je náplň do ní.

Zákon defektu
Cím více má tiskárna funkcí, tím více má chyb.

Lustrační zákon
Tiskárna která nemá žádné chyby neexistuje.


ZÁKONY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY


Definice S. Kenna
Scaner je opakem tiskárny.

S. Kennův dodatek
Tato definice se netýká poruchovosti přístroje.

Frustrův zákon
Jediný způsob, jak se vyhnout potíží s instalací scaneru je ignorovat jeho existenci.

Fallacyho výjimka
Koupíte-li si scaner jen jako dekorační předmět, funguje bezvadně.

Wrongův dodatek
Ovšem jen do té doby, než se jej pokusíte pro-pojit s počítačem.

Axiom prof. Infirma
Většinou je tomu tak proto, že váš počítač připojení scaneru neumožňuje.

Iluzorní zákon
Podaří-li se vám scaner zapojit a nainstalovat, spatříte věci nevídané.

Kubistický zákon
Chcete-li později identifikovat šmouhy a fleky, které scaner přenese do vašeho počítače, volte neabstraktní názvy souborů.

Warholův dodatek
Jsou-li zázrakem v pořádku tvary, barvy nebudou souhlasit určitě.

Idleův zákon
Bude-li scaner fungovat, nebudete za živého boha schopen přijít na to, k čemu by vám vlastně měl sloužit.

Zákon ing. Kvanta
Pokusíte-li se scaner použít k jeho původnímu účelu, zahltíte si harddisk tak, že prakticky znemožníte jakoukoli další funkci počítače.

Zákon nonsensu
Mít počítač jako fotoalbum je rozmarný nesmysl.

Futilův zákon obrazových dat
Kvalitní fotografie stejně tolik paměti, že si je nebudete moci nikdy prohlédnout.

Zákon časového minima
Pokud se vám podaří fotografii otevřít, trvá její načítání nejméně dvacet minut.

Meekúv zákon
Žádná rodinná návštěva nemá tolik trpělivosti, aby vydržela čekat dvacet minut na to, než se vám načte obrázek z poslední dovolené.

Signifikantní zákon
Potřebujete-li opravdu něco nascanovat, je obrázek mnohonásobně větší než váš scaner.

Zákon autenticity
Nascanujete-li obrázek po částech, nikdy jeho části nedáte dohromady tak, aby celek působil věrohodně.

Blindův vizuální zákon
Barvy, které vidíte na monitoru, neuvidíte, pokud se obrázek pokusíte vytisknout.

Kim-Ir-Senův zákon zobrazení
Vytisknete-li si fotografii, na níž jsou lidé, budou mít lidé žluté obličeje.

Zákon nechtěné propagandy
Pokud jsou lidé zachycení na fotografii Japonci, budou mít obličeje ostře červené.

Greenův dodatek
Druhou nejbčžnější obličejovou barvou je barva zelená.

Vainův zákon marnosti
O vytištěné fotografie, na nichž mají lidé žluté, ostře červené nebo zelené obličeje nikdo nestojí.

Costlyova přímá úměra
Sytost žluté, ostře červené a zelené barvy na lidských obličejích je tím větší, čím dražší papír pro tisk použijete.

Hurtův zákon
Pokusíte-li se jakýkoli obrázek upravit v libovolném grafickém programu, poškodíte program.

Zákon dr. Harma
Funkce, kterou chcete v grafickém programu použít, nefunguje.

Treatův zákon samovolného pádu
Upravujete-li obrázek déle než hodinu, spadne počítač dříve, než jej uložíte.

Slumpovo upřesnění
Většinou spadne ve chvíli, kdy se chystáte kliknout na "ULOŽIT".

Imaginační zákon
Uložíte-li upravený obrázek, nepodaří se vám jej správně otevřít.

Identifikační dodatek
Podaří-li se vám jej otevřít, nebude to tentýž obrázek.

Novelizační dodatek
Pravděpodobně se vám otevře původní verze bez úprav.

Baselessův zákon
Obrázek, kterv se vám podaří správně uložit a následně načíst, vlastně vůbec nepotřebujete.

Skriptový zákon
Potřebujete-li použít konkrétní typ písma, není v češtině.

Cognatův dodatek
Všechna podobná písma také nejsou v češtině.

Zákon prof. Nastyho
Písma, která v češtině jsou, jsou přinejmenším ošklivá.

Zákon vizuálního klamu
Pokud se vám na monitoru text zobrazí v češtině, bude v češtině pouze na zkušebním výtisku.

Hookův zákon
Začnete-li tisknout celý dokument načisto, zobrazí se vám namísto háčků a čárek prapodivné znaky, které nemají s písmeny vůbec nic společného.

Weilův zákon
Ve chvíli, kdy chybu odhalíte, je už na všechno pozdě.

Loadúv dodatek
Přinejmenším vám došel toner.

Guttenbergův zákon
Většinou vám ovšem zkolabuje celá tiskárna.


ZÁKONY POČÍTAČOVÝCH VIRŮ


Krovozova definice viru
Virus je jediná přesně identifikovatelná chyba počítače.

Krovozův identifikační zákon
O existenci viru se dovíte teprve tehdy, když se stane jediným fungujícím programem ve vašem počítači.

Reparovo varování
Bude-li evoluce počítačových virů pokračovat současným tempem, budou se brzy přenášet i šroubovákem

Warpův zákon
Používáte-li programy firmy Microsoft, nemusíte se bát počítačových virů. Nemohou ve vašem počítači způsobit větší katastrofy, než jakýkoli produkt zmíněné firmy.

Zákon Jamese Bonda
Nepleťte si potvrzování licenčních podmínek virových produktů nejmenovaných firem s licencí k jejich zabíjení.

Shieldův zákon
Váš antivirový program se o viru ve vašem počítači doví teprve tehdy, kdy je jím sám napaden.

Bulwarkův dodatek
V takové chvíli vás už nestihne varovat.

Zákon výrobního tajemství
Některé viry jsou přímo součástí antivirového programu.

Zákon o šíření počítačových virů
Není-li virus přímo součástí programu, dokáže se šířit všemi možnými cestami.

Zákon dr. Safea
Pokud jste si jisti, že ve vašem počítači není žádný virus, je jich tam vždy více než jeden.

Spreadovo upřesnění
Virus může do vašeho počítače dopravit disketa, CD, zip nebo elektronická pošta -v některých případech dokonce stačí, aby váš počítač někdo uhranul.

Zákon prof. Harma
Neškodné viry neexistují.

Zákon dr. Losse
Virus může být součástí kteréhokoli souboru.

Flattenův zákon
Virus může být dokonce i souborech s koncovkou .doc nebo .jpg, ačkoli se to zdá být prakticky nemožné.

Einsteinův dodatek
Tvůrci virů nejsou žádní hlupáci.

Zákon časové prodlevy
Většina virů nezačíná svou destrukční činnost okamžitě po vstupu do počítače.

Zákon výroční
Viry jsou velmi často naprogramovány tak, aby se spustily v den, kdy má narozeniny Augusto Pinochet.

Celebrační dodatek
Málokdo ví, kdv má narozeniny Augusto Pinochet.

Zákon ověřování informací
Budete-li telefonovat na chilské velvyslanectví a ptát se, kdy má narozeniny Augusto Pinochet, budete zařazeni do statistiky počítačů napadených virem, nebo mezi ultrapra-vičáky.

Džugašvilliho zákon
Ultralevice se vámi rozhodně mazlit nebude.

Zákon extrémní absurdity
Pokud snad náhodou zjistíte, kdy má narozeniny Augusto Pinochet, váš virus bude naprogramován na narozeniny jiného státníka.

Zákon dr. Fleminga
Pokud dostanete elektronickou poštou jakýkoli soubor s koncovkou .exe, je to virus.

Blokační zákon
NeotevřeteTi došlý virus, dokáže se spustit i sám.

Zákon jasné pravděpodobnosti
Virus, který se může spustit sám, se spustí sám.

Zákon dr. Gnawa
I v počítači, který bezvadně funguje, může hlodat virus.

Grandova pochybnost
Počítače, které bezvadně fungují, existují pouze ve vědeckofantastické literatuře.


NOTEBOOKOVÉ ZÁKONY


Robinsonův zákon postradatelnosti
Někdy je snadnější sehnat ebenovou tyč a liščí ohon, než baterie do notebooku.

Pátkův dodatek
Za výstřel z pušky Pátek válet v prachu a líbat nohy Robinsona. Za znělku Windows by nakopat Robinson do zadek!

Obava inspektora Dieba
Vynález notebooku započal novou éru v historii zločinnosti. Za nějaký čas se bude dát ukrást ze zadního sedadla vašeho auta úplně všechno. Třeba i přenosný strop vaší ložnice.

Neglectův sklerotický zákon
Čím dražší notebook si pořídíte, tím dříve jej zapomenete na jakémkoli veřejném místě.

Fairovo vysvětlení
Váš notebook nikdy nenajde poctivý nálezce.

Castův axiom
Nepoctivý nálezce, který najde váš notebook, vám jej pochopitelně nevrátí.

Zákon dr. Preise
Objevíte-li za čas svůj notebook v bazaru nebo zastáváme, bude požadovaná cena minimálně stejná jako cena nákupní.

Teuerův dodatek
Ale většinou bude ještě o něco vyšší.

Cleanův zákon
Pokud váš notebook najde policie, bude z jeho útrob odstraněno všechno, co odstranit lze.

Zákon agenta Findera
Neučiní-li tak nepoctivý nálezce, vykuchá vám notebook někdo od policie.

Vanishův dovětek
Samozřejmě se v nalezeném notebooku nebudou nacházet především důležitá data.

Niemalsova úměrka
99,9% zapomenutých či ukradených notebooků se ke svému původnímu majiteli ovšem nevrátí nikdy.

Residuální dodatek
Ani jako torzo.

Flatův zákon
Pokud nutně potřebujete použít notebook, jsou baterie vybité.

Drawerův zákon
Pokud sebou máte elektrickou přípojku, nacházíte se na místě, kde není zásuvka.

Sicherův zákon
Pokud se na místě zásuvka nachází, zapojením notebooku vyrazíte pojistky.

Waneův zákon přenosu dat
Nahrajete-li si do notebooku jakýkoli soubor, budete jej hledat marně.

Wipeův povzdech
Zvláště tehdy, pokud jste smazal originál souboru z počítače.

Storeův zákon zachování dat
Notebook přestane fungovat ve chvíli, kdy chcete uložit data.

Pointlessův průzkumnický zákon
Data, která jste do notebooku nestačil uložit, už v něm nikdy nenajdete.

Zákon prof. Durablea
V notebooku se trvale uchovávají pouze ta data, která vlastně vůbec nepotřebujete.

Infikační dodatek
Trvale se ve vašem notebooku samozřejmě uchovávají také viry.

Zákon globalizace trhu
Rozhodnete-li se notebook prodat, není o tento typ na trhu zájem.

Kohnův dodatek
Budete rád, pokud vám ho vezmou v bazaru do komise.


INTERNETOVÉ ZÁKONY


Zákon prof. Falla
Připojení k Internetu spadne dvě až tři vteřiny poté, co naskočí další telefonní impuls.


Úvodem několik majlů ze Záhrobí:

marx-engels@mbox.peklo.com
My napsali komunikační manifest a založili První Internetionálu - zkomolil to až Lenin!

adolfH@kotell.peklo.com
Ja zas chtěl napsat knihu Mein Comp a zdravit se mělo majlováním pravou rukou. Nějak se to vymklo - au, vidlemi nééé!

archimedes@velka.paka.com
Dejte mi pevnou linku do vesmíru a já přeprogramuji zeměkouli.

Gottuv zákon
Internet je jako smrt - nakonec se mu nikdo nevyhne.

Joinův připojovací zákon
Napoprvé se vám připojit nepodaří.

Hitchův dodatek
Budete rádi, podaří-li se vám to po desáté.

Zákon volně přístupných dat
Připojení padá tím častěji, čím důležitější soubor z Internetu stahujete.

Lowerův dodatek
Stahujete-li soubor, obsahující virus, připojení nespadne nikdy.

Speedův axiom
Čím větší soubor stahujete, tím pomalejší je přenosová rychlost.

První doplnění Speedova axiomu
Soubory, které nejsou důležité, se stahují nepoměrně rychleji.

Druhé doplnění Speedova axiomu
Žertovné programy a viry se stahují rychlostí, blížící se rychlosti světla.

První zákon elektronické pošty
Důležitá zpráva do vaší elektronické schránky nedorazí buďto vůbec, nebo alespoň nedorazí včas.

Druhý zákon elektronické pošty
Spam do vaší elektronické schránky dorazí vždy.

Resitův dodatek
Spam se po cestě do vaší elektronické schránky dokáže klonovat.

Druhý Resitův dodatek
Což v praxi znamená, že vám dojdou minimálně čtyři naprosto totožné spamy.

Destrukční zákon
Soubor obsahující nebezpečný virus dorazí do vaší elektronické schránky vždy.

Lootův dodatek
Nebezpečný virus obsažený v souboru, jež dorazil do vaší elektronické pošty, začne likvidovat váš počítač i tehdy, když jej vůbec neotevřete.

Hollowův zákon
I prázdná zpráva může obsahovat virus.

Zákon transformace dat
Odešlete-li přes elektronickou poštu důležitou zprávu, adresát ji obdrží ve formě nesrozumitelné šifry.

Scoutův dodatek
Univerzální šifrovací klíč pro rozluštění těchto zpráv neexistuje.

Zákon přímé nadřazenosti
Pošlete-li svému šéfovi důležitou zprávu, objeví se v jeho elektronické schránce shluk nesrozumitelných znaků.

Baloneyova praktická ukázka
Ekonomické výsledky vašeho oddělení budou na monitoru šéfova počítače zhruba takto: Bij*? >"?© ® 1 ~ ," - *x-» ? -f ® ? - >

Wilfullyův zákon schválnosti
Odešlete-li omylem do šéfovy elektronické schránky žertovné poznámky k jeho osobě, zobrazí se mu na monitoru zcela správně.

Zákon pravděpodobnosti
Nejčastější text, který budete na Internetových stránkách číst, je:

HTTP 404 - Soubor nenalezen Internet Explorer Stránku nelze najít

Požadovaná stránka byla pravděpodobně odstraněna, změnil se její název nebo není dočasně k dispozici.
Vyzkoušejte následující možnosti řešení:

Jestliže jste adresu stránky zadali na panelu Adresa ručně, zkontrolujte, zda je zadána správně.

Otevřete domovskou stránku www.xxx.com a hledejte odkazy na požadované informace.
Klepněte na tlačítko Zpět a zkuste použít jiný odkaz.
Klepnutím na tlačítko Hledat můžete vyhledat informace v síti Internet.

Asignační zákon
Při kontrole správného zadání adresy zjistíte, že jste adresu zadali správně.

Homeův zákon
Odkazy na požadované informace na domovské stránce nejsou.

Hauserův dodatek
Pokud tam jsou, nikdy nepřijdete na správné klíčové slovo pro vyhledávání.

Zákon ing. Backa
Klepnutím na tlačítko Zpět a použitím jiného odkazu se dostanete na další stránku, na níž je napsáno Stránku nelze najít.

Seekerův vyhledávací zákon
Klepnutím na tlačítko Hledat můžete vyhledat informace v síti Internet, ale pravděpodobně žádné nenaleznete.

Hustlerův zákon
Stránky s obrázky nejkrásnějších nahatých dívek jsou vždy mimo provoz.

Bareův dodatek
Pokud nejsou mimo provoz, je nutné za návštěvu zde zaplatit.

Nakeův dodatek
Rozhodnete-li se za vstup na lechtivé stránky zaplatit a zadáte číslo své kreditní karty, najdete na stránkách nejošklivější obrázky vyžilých starých žen.

Druhý Nakeův dodatek
Při pohledu na ošklivé obrázky vyžilých starých žen si budete přát, aby nebyly nahaté.

Zákon veřejných informací
Na stránkách s veřejnými informacemi najdete mnoho informací kromě té, kterou hledáte.

Needův dodatek
Informace, kterou nenaleznete, je pro vás vždy životně důležitá.

Zákon vědomostního boomu
Je-li Internet informační dálnicí, informace, které potřebujete, se válí ve škarpě pod starými novinami.

Zákon dr. Stauera
Žádná dálnici se nevyhnou občasné zácpy. Problém informační dálnice je v tom, že je na ní zácpa trvalá.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 TomkoJ TomkoJ | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 13:42 | Reagovat

Miluju čtení vašich článků

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama