Murphyho zákony o počítačích - 1.část

26. ledna 2010 v 19:59 | Benik3 |  Zábava

Murphyho zákony o počítačích - 2.část

Murphyho zákony o počítačích - 3.část

ZÁKONY O NÁKUPU NOVÉHO POČÍTAČE

Hirnův zákon
Koupi nového počítače by mělo vždy předcházet komplexní psychiatrické vyšetření.

Zeitův zákon
Po koupi počítače volte co nejrychlejší cestu domů. Počítač stárne přibližně o jeden rok za minutu.

Massův dodatek
Přímo úměrně se cestou z obchodu zvětšuje též váha a objem počítače.

Vizuální zákon dr. Pompa
Při koupi počítače je obrázek z prospektu tím nejméně důležitým kritériem.

Andersův dodatek
Ve skutečnosti vypadá počítač stejně úplně jinak.

Grossův dodatek
Velikost krabice je v žebříčku důležitosti hned na druhém místě.

Wrapův zákon
Každý počítač v zalepené krabici má minimálně dvě až tři závažné vady.

Dodatek doc. Loopa
Tyto vady nikdy nebývají pouze vadami kosmetickými.

Druhý dodatek doc. Loopa
V nadpoloviční většině případů nelze díky těmto vadám počítač vůbec uvést do chodu.

Zákon transportní
Pokud vám prodejce v obchodě prakticky ukáže, že je přístroj funkční, po převozu na místo určení již funkční nebude.

Holdovo doplnění
S největší pravděpodobností ho cestou domů poškodíte.

Druhé Holdovo doplnění
Na závadu, vzniklou poškozením během transportu nebude možné uplatnit reklamaci.

Reklamační zákon
Pokud se vám podaří počítač reklamovat, budete na výměnu čekat tak dlouho, až se z přístroje stane notně zastaralý model.


Pledgeův reklamační zákon
Nový počítač přestane fungovat do 24 hodin po vypršení záruční lhůty.

Zákon nezbytnosti
Máte-li konkrétní požadavek na funkci počítače, vámi zakoupený přístroj právě tuto funkci mít nebude.

Packův povzdech
I když v propagačním materiálu bude tato funkce uvedena coby prioritní...

Anuitní zákon
Pořídíte-li si počítač na leasing, bude po zaplacení poslední splátky vhodný pouze jako exponát do technického muzea.

Lapsův dodatek k anuitnímu zákonu
Počítač na leasing se po zaplacení poslední splátky porouchá, a to tak, že nepůjde při nejlepší vůli opravit.

Kustodův zákon
Počítač, který nejde ani při nejlepší vůli opravit, se už nehodí ani jako exponát do technického muzea.

Patternův dovětek
Technické muzeum vám za starý počítač nic nezaplatí.

Cheapenův zákon
Počítač, který zaplatíte v hotovosti, bude druhý den podstatně zlevněný.

Inovační zákon
Koupíte-li si nejnovější typ počítače, nejdéle za tři dny se na trhu objeví typ ještě novější.

Zákon paradoxu
Ještě novější typ počítače bude levnější než ten, který jste zakoupili.

ZÁKONY O KOUPI STARŠÍHO POČÍTAČE

Stoneuv zákon relativity
Žádný počítač není tak starý, aby nemohl být ještě starší.

Muellův zákon o původu
Čím zachovaleji vypadá použitý počítač, tím déle a častěji se válel na smetišti.

Zákon o nezachování hmoty
Čím víc toho v repasovaném počítači chybí, tím je těžší.

Mockův nákupní zákon
Kupujete-li si použitý počítač, nezapomínejte na to, že veškerý software uvnitř něj je kradený.

Bogusův dodatek
Pokud původní majitel počítače software legálně zakoupil, nezapomínejte na to, že licence je na druhou osobu nepřenosná.

Forgedův dodatek
Většina původních majitelů počítače software legálně nezakoupila.


Zákon výhodného nákupu
Starší počítač má tím více závad, čím je levnější.

Poachův zákon
Podezřele levný počítač nemá kradený jen software. Je kradený celý.

První dodatek k Poachovu zákonu
Poškodí-li se vám kradený počítač, bude v opravně poznán.

Druhý dodatek k Poachovu zákonu
Policie se nezdržuje s hledáním skutečného pachatele. V jejích očích jste pachatelem vy.

Logické vyústění Poachova zákona
Z toho vyplývá, že poškozený kradený počítač je nejlépe vyhodit do popelnice.

Garbageův dodatek
Nesmí ovšem jít o popelnici v okruhu jednoho kilometru od vašeho domu.

Jailbirdův upřesňující teoretický zákon
Nejbezpečnější likvidace poškozeného kradeného počítače je rozmlátit jej kladivem, rozstřihat nůžkami na plech a rozdrtit v kuchyňském drtiči odpadků.

Jailbirdův praktický povzdech
V praxi se to ovšem provést nedá.

Zákon amortizační
Počítač, od jehož výroby uplynuly tři roky, se dá použít pouze jako bytový doplněk.

Druhý zákon amortizační
Počítač, od jehož výroby uplynulo pět a více let, se už nedá použít vůbec.

Zákon barevného spektra
Koupíte-li použitý barevný monitor, uvidíte na něm pouze dvě barvy - černou a bílou.

Stínový zákon
Koupíte-li si použitý černobílý monitor, uvidíte na něm pouze jednu barvu. Černou.

Dodatek dr. Blacka
Monitor, který ukazuje pouze černou barvu, je k ničemu.

Upřesnění dr. Blacka
Černý text na černém pozadí nerozpoznáte.

Braillův zákon
Kvalitu staršího monitoru zjistíte nejlépe podle tloušťky brýlí povodního majitele.

Blindův zákon o koupi použitého monitoru na inzerát
Doprovází-li prodávajícího na schůzku velký pes, je lépe od koupě odstoupit.

Blankův dodatek
Zvláště pokud má pes držadlo na zádech.

Zákon poměru
Čím větší je počítačová skříň, tím méně je toho uvnitř.

Hugeův zákon
Ve velké skříni je toho málo, v malé není většinou nic.

Dodatek k Hugeovu zákonu
Přesněji řečeno - není tam nic, co by stálo za řeč.

Rustyho dodatek
Pokud je uvnitř něco, co by stálo za řeč, je to nefunkční a zachvácené korozí.

Inzertní zákony
Koupit počítač na inzerát je zhruba stejně riskantní jako osvěžit se v řece plné piraní.

Hirschův zákon o zamlčovaných skutečností
Původní majitel vám o počítači nikdy neřekne pravdu.


Holderova rovnice
Velikost paměti, rychlost CD mechaniky a počet programů v nabízeném počítači je třeba dělit minimálně dvěma, abyste získal přibližnou představu o skutečném stavu.

Doplnění Holderovy rovnice
K uváděnému roku výroby je naopak třeba připočíst minimálně dva roky.

Mustafův cenový zákon
Skutečná hodnota nabízeného počítače je vždy zhruba třetina až pětina požadované ceny.

Zásadní dodatek k Mustaf ovu cenovému zákonu
Kdo nesmlouvá, je sám proti sobě.
ZÁKONY POČÍTAČOVÝCH ZÁVAD


Mclntoshův zákon
Každý počítač je poruchový.

Mclntoshova přímá úměra
Počet chyb v počítači roste úměrně s množstvím software.

Kettúv zákon řetězové reakce
Odstraněním závady vznikne nejméně jedna závada nová.

Zákon o porouchání závady
Krátkodobě se vám podaří odstranit závadu tím, že se ji pokusíte ukázat narychlo přivolanému odborníkovi.

Werkův dodatek
Závada se znovu projeví, jakmile se dotyčný otočí k počítači zády, nebo se pokusíte využít situace a začnete s počítačem pracovat.


Zákon překvapení ze zálohy
Chyba se objeví vždy ve chvíli, kdy ji nejme ně čekáte.

Zákon nečekaného útoku
Má-li dojít k mimořádně závažné chybě, dojde k ní ve chvíli, kdy dokončujete mimořádně důležitou práci.

Zákon živelné pohromy
I zdánlivě nedůležitá porucha může mít katastrofální důsledky.

Seekova oprava zažitého rčení
Do žen, melounů a počítačů nevidíš.

Pascalův zákon
I když rozebereš počítač do posledního šroubečku, stejně nevíš, co je vlastně uvnitř.

Nihilistický zákon počítačových oprav
Žádný počítač se nadá rozebrat tak, aby bylo možné zjistit, kde se stala chyba.

Chybový zákon dr. Faulta
Poruchu na vašem počítači nikdy nedokážete odstranit svépomocí.

Flawův dodatek
I v případě, že se živíte opravami počítačů.

Blemishův zákon
Živíte-li se opravami počítačů, dojde na vašem počítači k závadě, se kterou jste se ještě nikdy nesetkal.

Druhý Blemishův zákon
Se závadou na vašem počítači se nesetkal žádný z odborníků, pracujících pro firmu, která vyrobila váš počítač.

Časový zákon
Pokud se najde opravář, který bude ochotný váš počítač opravit, vrátí vám jej nejdříve za půl roku.

Refitův dodatek
Nejspíše vám jej vrátí s tím, že závada je ne-opravitelná.

Mendův dodatek
Opraví-li závadu, díky níž jste počítač do opravy dal, vznikne na něm několik dalších závad.

Fixovo konstatování
Tyto závady neodhalíte ihned.

Prvý Fixův povzdech
Začnou se projevovat ve chvíli, kdy skončí záruka na předchozí opravu.

Druhý Fixův povzdech
Nikdy nedokážete, že tyto závady na počítači nebyly předtím, než jste jej do opravy dal.

Wreckův postupný zákon
Závažná chyba se projeví teprve tehdy, kdy zcela zničí nadpoloviční většinu hardware.

Záruční zákon podle ing. Zapa
Závažná chyba ničí pouze ty součásti hardware, na které již nelze uplatnit reklamaci.

Zákon potírání kriminality
Pokud chyba na vašem počítači likviduje software, zaměřuje se výhradně na software nabytý nelegální cestou.

Smashův zákon
S poškozeným software, nabytým nelegální cestou, do autorizované opravny jít nemůžete.

Hammerův optimalizační zákon
Většina počítačových závad se nejlépe odstraňuje kladivem.

Hammerův poznatek
Kladivo závady odstraní trvale.

Druhý Hammerův poznatek
Bohužel kromě vadných částí odstraní kladivo i části funkční.

Blightův demoliční zákon
Po použití kladiva můžete počítač vyhodit do kontejneru.

Newmanův zákon
Jediný účinný způsob, jak se zbavit závad na počítači je zakoupit počítač nový.

Faultův zákon
Nový počítač bude mít zákonitě i nové závady.

Demontážní zákon
Rozebrat porouchaný počítač je snadné, znovu ho smontovat dohromady je prakticky nemožné.

Foldův prvý kompletační zákon
Podaří-li se vám smontovat rozebraný počítač, už jej neuvedete do chodu.

Foldův druhý kompletační zákon
Uvedete-li jej do chodu, bude fungovat jen několik málo minut.

Resignovo upozornění
Samozřejmě nebude fungovat tak, jak by měl.

Zákon plánovaného hospodářství
Odejde-li vám nějaká součástka, momentálně není na trhu.

Dodatek doc. Marta
Na černém trhu stojí tato součástka většinou víc než by stál nový počítač.

Upřesnění dr. Cheapa
Koupíte-li si nový počítač, na druhý den bude dotyčných součástek všude plno a za směšný peníz.

Zákon Prokopa Diviše
Počítač je nejlepší bleskosvod.

Edisonův zákon
K výpadku elektrického proudu ve vaší domácnosti dojde tehdy, kdy na počítači dokončujete mimořádně důležitou práci.

Ambushův dodatek
Samozřejmě vás předtím ani nenapadlo zálohovat.

Druhý Ambushův dodatek
Program, v němž pracujete, neprovádí zálohování automaticky.

Spareovo upřesnění
Pochopitelně vás nenapadlo pořídit si záložní zdroj, konec konců jsou to jen zbytečně vyhozené peníze.

Parentův zákon
Pořídíte-li si záložní zdroj, k výpadku elektrického proudu ve vaší domácnosti už nikdy nedojde.

Sapův hydratační zákon
Do klávesnice se vám zásadně vylije šťáva neředěná.

Hydratační zákon dr. Pepa
Ředěná šťáva se vám do klávesnice vylije jen tehdy, máte-li jí k dispozici minimálně dva litry.

Filthův zákon
Vše, co jíte nad klávesnicí, do klávesnice spadne.

Smudgeův dodatek
Zejména pokud jde o chleba s medem.

Dodatek dr. Brota
Chléb s medem padá na klávesnici vždy namazanou stranou.

Coatův čistící zákon
Med z klávesnice odstranit nelze.

Knobovo řešení
Med lze odstranit pouze zároveň s klávesnicí.

Honigův upřesňující zákon
Všechno, co je mazlavé, tekuté, páchnoucí nebo je žíravina, skončí nakonec v klávesnici.

Objevitelský zákon podle Cooka
V klávesnici může skončit i páchnoucí mazlavá tekutina, která se jinak ve vaší domácnosti vůbec nevyskytuje.

Zákon o kapalinách aplikovaný pro potřeby opravářů počítačů
Nabídne-li vám zákazník na posilněnou sklenku alkoholu, jen malá část jejího obsahu skončí ve vašich útrobách.

Grossův dodatek
Větší část skončí v zákazníkově klávesnici.

Kishovo pravidlo
Od zákazníka, jemuž jste vylili lihovinu do klávesnice, nedostanete nikdy zaplaceno.

Druhé Kishovo pravidlo
Nemluvě o tom, že budete muset platit novou klávesnici.

Pravidlo paní Kohnové
Zákazník, jemuž jste vylil lihovinu do klávesnice, má vždy ten nejdražší typ klávesnice.

Objemový zákon
Uvnitř klávesnice se nalézají věci, které se tam podle přírodních zákonů nemohou vejít.

Zákon dr. Marka
Na klávesnici se vždy poškodí to písmeno, které je v daném jazyce nejpoužívanější.

Tokenův dodatek
Písmeno Q se nepoškodí nikdy.

Charonův zákon
Budete-li se šťourat v počítači nožem, bude počítač zapojený do zásuvky.

Perishův dodatek
Zásah elektrickým proudem je zdraví škodlivý.

Perishovo logické vyústění
Následkv zasažení elektrickým proudem jsou se životem neslučitelné.

Expirační zákon
Po smrti se už s počítačovými závadami trápit nebudete.


OBECNÉ ZÁKONY O PRÁCI S POČÍTAČEM


Kriegovo základní pravidlo
Práce na počítači se podobá předem prohrané válce.

Ruestovo zbrojní pravidlo
Jediná zbraň, která je vám k dispozici je vypínač počítače.

Ruestův dodatek
Po zapnutí počítače už nemáte žádný vliv na vývoj situace.

Fightovo pravidlo
Bojovat s počítačem je naprosto nesmyslné.

Tiffův dodatek
Počítač vždycky vyhraje.

Axiom prof. Crashe
Jistě, můžete počítač rozbít kladivem.

Crashův dodatek
Destrukci počítače za použití kladiva můžeme považovat při nejlepší vůli za Pyrrhovo vítězství.

Crashův expirační dodatek
Umírající počítač si totiž vezme na elektronickou věčnost všechnu vaši práci včetně té, která má pro váš další život a kariéru maximální důležitost.

Zákon sklerotický
Čím menší má počítač paměť, tím více si toho musíte pamatovat vy.

Forgetův dodatek
Čím větší má počítač paměť, tím menší je paměť vaše.

Sokratův zákon
Počítač ví - ale nepoví.

Dodatek gen. Clausewitze
Rozhodně to nepoví vám.

Zákon ukládání dat
Uložíte-li jakýkoli soubor na disk, okamžitě zapomenete kam.

Setův dodatek
Samozřejmě také zapomenete, jak se jmenoval.

Zákon průzkumnický
Necháte-li si vyhledat všechny soubory s koncovkou, kterou by měl kýžený soubor mít, nenajde průzkumník buďto žádný takový soubor, anebo jich najde sto a víc.

Zákon časového stresu
Souborů se zadanou koncovkou bude tím víc, čím méně času máte na vvhledání toho správného.

Zákon dr. Akina
Název souboru nikdv ani vzdáleně nepřipomíná jeho obsah.

Akinův modelový příklad
Například soubor, obsahující účetnictví podniku za měsíc březen, se nejmenuje ani účetnictví, ani březen, dokonce ani "břúč".

Akinův dodatek
Soubor, obsahující účetnictví podniku za měsíc březen se pravděpodobně jmenuje Terminator nebo Honza.

Similarovo upřesnění
Pokud se vám po hodině hledání podaří najít správný soubor, nepůjde otevřít.

Druhé Similarovo upřesnění
Půjde-li otevřít, bude stejně poškozený.

Needův zákon
Soubory, které jsou zcela v pořádku, nejsou důležité.

Prvý disketový zákon
Podaří-li se vám bez problémů vložit disketu do mechaniky, neznamená to, že ji stejně snadno dostanete ven.

Druhý disketový zákon
Všechny diskety se chovají tak, jako by byly chráněné proti zápisu.

Shelterův dodatek k druhému disketovém zákonu
U nadpoloviční většiny disket se tento problém nedá odstranit.

Třetí disketový zákon
Vkládáte-li do počítače disketu, která je naprosto v pořádku, vytáhnete ven disketu, která je naprosto v nepořádku.

Eufemistický dodatek
Slušně řečeno.

Disketový zákon prof. Teuera
U diskety cena nerozhoduje - vadné bývají všechny.

Zákon o zachování dat
Data na disketu nelze uložit trvale.

Waneův dodatek
Data z diskety mohou zmizet i tehdy, pokud ji uložíte do pancéřované bezpečnostní schránky.

Cooperfieldův dodatek
I když si třikrát ověříte, že data na disketě jsou, neznamená to, že tam musí být ještě za půl minuty.

Zákon Pandořiny skříňky
Kontrolujete-li, zda se data na disketě skutečně nalézají, pamatujte na to, že si je počítač načítá nikoli z diskety, ale z cache.

Lockerův dodatek
Což v 99% případů znamená, že data na disketě nejsou.

Zákon jistoty
Chcete-li mít 99% jistotu, že se vaše data na disketě uchovají, musíte je nahrát na 99 disket.

Fořtův dovětek
Stoprocentní jistotu nemáte nikdy.

Zákon dr. Menace
I na prázdné disketě může být virus.

Zákon proměny
Označíte-li si po nahrání disketu štítkem se jménem souboru, najdete na ní soubor zcela jiný.

Dodatek ing. Vanishe
Pokud na ní najdete vůbec nějaký soubor.

Evenův dodatek
Pokud na disketě najdete soubor, který je napsán na štítku, nepůjde otevřít.

Zákon o potírání počítačového pirátství
Zakoupíte-li si originální verzi kteréhokoli programu, nepodaří se vám jej správně nainstalovat.

Strikeův úzus
Podaří-li se vám originální verzi programu nainstalovat, nebudete schopni jej ovládat.

Readův dodatek
Uživatelský manuál k příslušnému programu je momentálně vyprodaný.

Druhý Readův dodatek
V horším případě ještě vůbec nevyšel.

Schriftstellerův dodatek
V nejhorším případě se o jeho vydání vůbec neuvažuje.

Holderův zákon
Pokud uživatelský manuál k příslušnému programu vyšel a je k máni, je napsán v jazyce, který neovládáte.

Polyglotův dodatek
Některé manuály se mohou na první pohled tvářit, že jsou napsány ve vaší mateřštině, ale při jejich čtení zjistíte, že jsou napsány v jazyce, který neovládáte.

Zákon schválnosti
Originální verze programu se vám nikdy nepoškodí.

McTavishův dodatek
Originální verze programu se vám poškodí jen tehdy, pokud jste ztratil všechny doklady o jeho zakoupení.

Forlornův dodatek
Přivolaný zaměstnanec firmy, od níž jste originální program zakoupil, vám to neuvěří.

Druhý Forlornův dodatek
Přivolaný zaměstnanec firmy, od níž jste originální program zakoupil, po svém odchodu z vašeho bytu nebo kanceláře neprodleně zavolá softwarovou policii.

Forlornův povzdech
Softwarová policie vám neuvěří, že jste program legálně zakoupil.

Zákon předčasného poplachu
Hlásí-li počítač, že nemá dost místa na disku, má na disku místa dost.

Fairlyův dodatek
Maximálně dost na to, aby se do něj vešel nový virus.

Zákon konspirační podle dr. Plenta
Pokud počítač opravdu nemá dostatek místa na disku, neoznámí vám to.

Spareův zákon
Nedostatek místa na disku poznáte podle toho, že prakticky nic nejde spustit, neboť pro tento úkon nemá počítač dost volné paměti.

Wipeův zákon
V takové situaci nemá počítač dost paměti ani na to, aby nedůležité soubory smazal.

Zákon kontroly chyb
Spustíte-li scandisk, neobjeví žádný problém.

Zákon prof. Barea
Pokud scandisk neobjeví žádný problém, problém reálně existuje.

Zákon úspory času
Defragmentace trvá vždv déle, než si může-te dovolit.

Breakův zákon
Pokusíte-li se defragmentaci po pěti hodinách přerušit, počítač spadne.

Zákon mg. Holdinga
Opravou počítače pouze dočasně zmírníte jejich dopad.

Laikův zákon o myších
Koupíte-]i si novou myš, nepůjde pravděpodobné připojit k vašemu počítači.

Druhý laikův zákon o myších
Vámi zakoupená myš bude mít konektor jiného typu, než jaký lze připojit k vašemu počítači.

Zdířkový zákon
Pokud jste si téměř jist, že potřebujete PS2 myš, tento druh myši zcela jistě nepotřebujete.

Zákon duality
U myši s dvěma tlačítky si nikdy nemůžete být zcela jisti, které tlačítko má jakou funkci.

Mausův dodatek o myší inteligenci
Mvš dokáže funkce obou tlačítek průběžně střídat.

Neatův hygienický zákon
Čištěním myši mvš s největší pravděpodobností poškodíte.

Hygienický zákon prof. Sheera
Pokud myš nečistíte, dlouho vám nevvdrží.

Washerův zákon
Ve výsledku je docela jedno, jakou používáte podložku anebo zda vůbec používáte nějakou podložku. Myš se na obém zašpiní přibližně stejně rychle.

Richův zákon vynaložených prostředků
Myš se zašpiní tím rychleji, čím je dražší.

Muckův odpadový zákon
Dokud myš nerozeberete, neuvěříte, co všechno se v ní dá nalézt.

Dodatek ing. Grima
Neřád, který najdete uvnitř myši, svou hmotností převyšuje hmotnost nové, čisté myši.

Prvý klávesnicový zákon
Je-li na klávese napsáno více znaků než jeden, funguje vždy ten, který nepotřebujete.

Sprachův dodatek
Změna jazyka nepomůže.

Zákon nebezpečných kláves
Každá klávesa se za určitých okolností může chovat jako nebezpečná.

Vainův dodatek
Dokonce i klávesa "A".
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Kingstalker Kingstalker | E-mail | Web | 15. listopadu 2011 v 14:12 | Reagovat

Díky za info, hledám informace, poněvadž co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.:-)

2 plus size bridesmaid dresses plus size bridesmaid dresses | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 4:17 | Reagovat

We're a group of volunteers and starting a brand new scheme within our community. Your site offered us with valuable info to function on. You've done a formidable job and our whole community are going to be thankful to your account.
http://www.movedress.com/cocktail-dress-function-occasion.html

3 inexpensive prom dresses inexpensive prom dresses | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 11:17 | Reagovat

Mate! This site is sick! How did you make it look this good?
http://www.movedress.com/function-occasion.html

4 WinstonArera WinstonArera | E-mail | Web | 1. března 2017 v 14:24 | Reagovat

thanks for this great illuminating website, keep up the momentous undertaking check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino online</a> offers    , buy <a href=http://adultsrus.us>sex toys</a>

5 RogerPep RogerPep | E-mail | 14. dubna 2017 v 0:50 | Reagovat

Mount entrepreneurs generally tie or braid ribbons of varied shades into their horses??? tails to telegraph particular communications to others at equestrian activities.    This article is complex.  Are you able to recognize the importance of horse tail ribbon colors?  Violet ??? Stallions are noted by blue end ribbons at horse displays. Contributors with mares may be particularly cautious around horses sporting orange ribbons on their tails. Green ??? A natural bow on the horse???s tail signals that is a youthful or otherwise inexperienced horse. Such a moose maybe additional weird, nervous, or unpredictable and might need a little bit of additional berth in the riding industry. During those periods, a lady horse could be extra sultry, irritable, and sometimes even energetic. Crimson ??? Mounts that stop are expected to get red-tail ribbons. White ??? A white-tail lace signifies a mount is on the market.  The use of these horse tail color definitions is commonly regarded as a subject of equestrian etiquette, that is generally estimated at moose exhibits and also other equine-related events.  Feel liberated to +1, Bing, Facebook, Flag, Stumble, Twitter, or elsewhere move the http link along.  Visitors: You're asked a subscription (confidentially and free) to receive email upgrades whenever this writer writes a fresh report. You are also asked to participate this writeris fan-page.  
<a href=http://onlydesign.ir/teaching-6th-graders-how-to-write-an-essay/>have someone write my essay</a>

6 ogozewolo ogozewolo | E-mail | 22. května 2018 v 6:04 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a> http:///

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama